شرایط جدید معامله اوراق تسهیلات مسکن اعلام شد

شرایط جدید معامله اوراق تسهیلات مسکن اعلام شد

http://www.bananews.ir/با توجه به افزایش وام مسکن به ۶۰ میلیون تومان، شرایط جدید خرید و معامله اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس اعلام شد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir سرانجام بعد از حدود دو ماه انتظار مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش وام مسکن به ۶۰ میلیون تومان به فرابورس ابلاغ شد و شرکت فرابورس ایران در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن و تغییر نرخ سود آن از محل اوراق استفاده از تسهیلات مسکن توضیحاتی ارائه داد.

به این ترتیب و در حالی متقاضیان افزایش وام مسکن منتظر ابلاغ و اجرایی شدن این مصوبه بودند که سرانجام بعد از مدتها انتظار این مصوبه به صورت رسمی ابلاغ شد و شرکت فرابورس نیز شرایط جدید معامله و نرخ اوراق " تسه" را اعلام کرد.

بر این اساس، سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران ۶۰ میلیون تومان و معادل ۱۲۰ ورقه ۵۰۰ هزار تومانی، در مراکز استانها و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۵۰ میلیون تومان معادل ۱۰۰ ورقه و در سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان معادل ۸۰ ورقه تعیین شده است.

همچنین استفاده از این تسهیلات جدید در نمادهای "تسه ۹۴۰۸ " و نمادهای بعدی امکانپذیر خواهد بود. بر این اساس پرداخت تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای " تسه ۹۴۰۷" و ماقبل، صرفا تا سقف های تسهیلاتی قبلی( ۵۰ میلیون تومان برای زوجین و ۳۵ میلیون تومان برای سایر اقشار) امکانپذیر است.

همچنین برای این اوراق محدودیت های معاملاتی در نظر گرفته شده است به طوری که به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت، ناشی از افزایش تقاضاهای بیش از سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن، محدودیت های معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن اعمال می شود.

در محدودیت های در نظر گفته شده سقف خرید اوراق حداکثر ۹۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی برای تمامی نمادهای " تسه ۹۴۰۷" و نمادهای ماقبل به قوت خود باقی است.محدودیت سقف خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن حداکثر ۱۴۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه برای تمامی نمادهای " تسه ۹۴۰۸" و نمادهای بعدی.

محدودیت سقف خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن جدید صادره در نمادهای " تسه ۹۴۰۷ " و نمادهای بعدی به صورت توام با اوراق قدیم( صادر شده در نمادهای " تسه ۹۴۰۷" و نمادهای قبل از آن مجموعا به میزان ۱۴۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه برای تمامی نمادها است و در صورتیکه این محدودیت ها رعایت نشود، کل معاملات شخص در کلیه نمادها در همان روز ابطال خواهد شد و ثبت درخواست های خرید بیشتر از حداکثرهای تعیین شده ، صرفا توسط بانک مسکن و یا شرکت کارگزاری بانک مسکن انجام خواهد شد.

محدودیت زمانی در نظر گرفته شده برای فروش این اوراق نیز به این صورت است که به منظور جلوگیری از انجام معاملات سوداگرانه بر روی نمادهای معاملاتی اوراق گواهی، محدودیت هایی در هنگام فروش اوراق در نظر گرفته شده است.به طوری که محدودیت زمانی جهت فروش اوراق نمادهای " تسه ۹۴۰۸" و نمادهای قبلی دو ماه و نمادهای " تسه ۹۴۰۹ " و نمادهای بعدی چهار ماه است. به بیان دیگر در صورت خرید اوراق جدید ۶۰ میلیون تومانی تا ۴ ماه امکان فروش وجود نخواهد داشت.

اما در خصوص نرخ سود تسهیلات طبق مصوبه ۱۷ آذر شورای پول و اعتبار، این شورا تا اطلاع ثانوی با تقلیل نرخ سپرده قانونی حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز( تسهیلات مسکن اوراق گواهی حق تقدم) از ۱۰ به ۲ درصد و همچنین تعیین حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی برای تسهیلات این حساب به میزان ۱۸٫۵ درصد، با الزام به رعایت تعادل در منابع و مصارف این حساب از سوی بانک مرکزی موافقت کرد. بر این اساس با مصوبه جدید نرخ سود تسهیلات جدید ۶۰ میلیون تومانی به ۱۸٫۵ درصدی رسیده است.

 

ایسنا

    نظرات