افزایش ۵ هزار تومانی قبوض آب برای ۷۰ درصد مشترکان

افزایش ۵ هزار تومانی قبوض آب برای ۷۰ درصد مشترکان

www.bananews.irمعاون وزیر نیرو با اشاره به بررسی موضوع تعیین قیمت آب در کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت از افزایش ۴ تا ۵ هزار تومانی مبلغ قبوض آب برای ۷۰ درصد از مشترکان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش قیمت آب همزمان با تغییر قیمت سایر حاملهای انرژی در مرحله اول اصلاح قیمتها صورت خواهد پذیرفت و بر این اساس، مشترکانی که در حد الگوی تعیین شده مصرف کنند، افزایشی قیمتی بیش از ۴ تا ۵ هزار تومان را تجربه نخواهند کرد.

داوود منظور معاون وزیر نیرو با تائید این خبر در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص افزایش قیمت آب با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: در حال حاضر الگوی تعیین شده برای مصرف هر مشترک در بخش خانگی ۲۰ متر مکعب است که بر این اساس، به نظر می رسد قیمت آب در سبد هزینه خانوارهایی که الگوی تعیین شده را رعایت می کنند، سهم زیادی نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: قیمت آب کشاورزی بر اساس تصمیم دولت در مرحله اول افزایش نخواهد یافت.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.

 

 

    نظرات