ثبت نام آزمون کاردان های فنی ساختمان و معماران تجربی


ثبت نام آزمون حرفه ای کاردان های فنی ساختمان وتعیین صلاحیت معماران تجربی بزودی آغاز خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی کانون کاردان های فنی ساختمان استان تهران، ثبت نام آزمون حرفه ای کاردان های فنی ساختمان وتعیین صلاحیت معماران تجربی بزودی آغاز خواهد شد.
بر اساس این گزارش برگزاری این آزمون به منظور اعطای پروانه اشتغال و یا ارتقاء پایه انجام می شود.
داوطلبین کاردان می توانند برای ثبت نام به شکل اینترنتی از طریق سایت اقدام نموده و به آدرس الکترونیکی maskan-sakhteman.ir مراجعه نمایند.
معماران تجربی داوطلب نیز برای شرکت در این آزمون می توانند دفترچه راهنمای آزمون را از دفتر کانون کاردان های فنی ساختمان استان تهران واقع در ضلع شمال غربی پل سید خندان، نبش خیابان شقاقی، ساختمان ۱۰۰۰، بلوک ۲ واحد ۹ دریافت نمایند.

    نظرات