چگونه آلودگی هوای خانه را کاهش دهیم؟

چگونه آلودگی هوای خانه را کاهش دهیم؟

www.bananews.irاگر سیگاری در منزل دارید حتما او را مجبور کنید تا در محوطه باز سیگار بکشد چرا که سوخت تنباکو و سیگار منجر به تولید گازهای سمی می‌شود.

همزمان با تشدید آلودگی هوا، نگرانی مردم در مورد اینکه چه اقداماتی باید برای کاهش آن انجام دهند نیز بیشتر می‌شود. با این وجود سه روش برای کاهش آلودگی توصیه می شود.

برای کاهش آلودگی هوای خانه و محیط کار می توان سه روش زیر را دنبال کرد که باتوجه به آلودگی این روز‌های هوای تهران می تواند نقش به سزایی در کاهش آلودگی هوا و گاز های سمی در منزل داشته باشد.

گیاهان آپارتمانی

یکی از راه‌حل‌های کاهش آلودگی هوا در خانه استفاده از گیاهانی است که شاید مردم از آنها و عملکردشان آگاهی ندارند اما این گیاهان به صورت طبیعی منجر به پاکیزگی هوا در منزل می‌شوند. اگر چه برخی تصور می‌کنند بهترین ویژگی گیاهان تولید اکسیژن است اما باید گفت گیاهان به میزان قابل توجهی در تمیز کردن هوا موثرند. از همین رو برخی گیاهان در مقایسه با انواع دیگر در این زمینه بهتر عمل می‌کنند. اگر چه تمامی گیاهان کم و بیش دارای چنین ویژگی هستند با این حال برخی از گیاهان قادرند هوای حدود ۱۰ متر مربع را پاکیزه کنند.

گل ژرورا (Gerbera Daisy) - فیکوس (Ficus)- پوتوس (Photos Golden) گیاه spider plants- گیاه (Aloe Vera)- Chinese Evergreens و گیاه پیچک( (Common English Ivyو Mums از جمله گیاهان آپارتمانی محسوب می‌شوند که نقش مهمی در کاهش آلودگی هوای خانه دارند.

دستگاه تصفیه هوا

بنابراین گزارش در کنار استفاده از گیاهان آپارتمانی نامبرده شده، استفاده از دستگاه‌های تصفیه هوا نیز موثر است، چرا که همیشه راه‌هایی برای ورود هوای آلوده به دخل اتاق‌ها و خانه وجود دارد، بنابراین مرحله بعد برای کاهش آلودگی استفاده از این دستگاه‌هاست که در رفع آلاینده‌های سمی بسیار مفید است.

سیگار نکشید

اگر سیگاری در منزل دارید حتما او را مجبور کنید تا در محوطه باز سیگار بکشد چرا که سوخت تنباکو و سیگار منجر به تولید گازهای سمی می‌شود.

    نظرات