انتشار سند حمایت طلبی کاهش آلودگی هوا تا پایان سال

انتشار سند حمایت طلبی کاهش آلودگی هوا تا پایان سال

http://www.bananews.ir/رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا پژوهشکده محیط زیست از انتشار سند حمایت طلبی کاهش آلودگی هوا تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir کاظم ندافی اظهار کرد: در چهار برنامه توسعه یعنی ظرف ۲۰ سال گذشته همواره در صدد کاهش آلودگی هوا بوده ایم اما موفق نشده ایم آنچنان که نه تنها وضعیت کنترل نشده بلکه در سال های اخیر، آلودگی شدت بیشتری پیدا کرده است.

ندافی افزود: در تدوین سند حمایت طلبی کاهش آلودگی هوا به دنبال آن هستیم که مشخص شود در گذشته چه نقایصی وجود داشته که نتوانستیم آلودگی هوا را بررسی کنیم و امروز باید چه کارهای اساسی انجام شود.

عضو کارگروه تدوین سند حمایت طلبی کاهش آلودگی هوا، اعلام کرد: با توجه به نظر صاحب نظران و تهیه پیش نویسی از پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پژشکی در کار گروه، مهمترین نکته کلیدی سند آن است که مشخص شود در هر شهری، با توجه به هزینه ها، توان اقتصادی باید در کجا صرف شود که بیشترین اثر را برای سلامت مردم و کاهش آلودگی هوا داشته باشد.

به گزارش ایسنا به نقل از تهران سما، وی با ابراز خرسندی از اینکه کاهش آلودگی هوا تبدیل به یک گفتمان در بین مسئولان شده است، خاطر نشان کرد: در بحث کنترل آلودگی هوا باید مدیریت

جامع و متمرکز به صورت جدی در کشور مورد توجه قرار گیرد، چرا مدیریت جامع کمک می کند ما در نقطه ای متمرکز شویم که می توانیم بیشترین اثر را روی کاهش آلودگی هوا داشته باشیم .

عضو کارگروه تدوین سند حمایت طلبی کاهش آلودگی هوا گفت: امید زیادی به ایده سند حمایت طلبی کاهش آلودگی هوا وجود دارد و امیدواریم این ایده توسط مسئولان کشور شنیده و پذیرفته شود و بتوانیم در سایه حمایت سازمان های دولتی آلودگی هوا را کاهش دهیم.

 

ایسنا

    نظرات