امیدواریم در پسابرجام سفره کارگران خالی نماند

امیدواریم در پسابرجام سفره کارگران خالی نماند

http://www.bananews.ir/رییس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: امیدواریم سفره کارگران در فضای پسابرجام و بهبود شرایط اقتصادی کشور خالی نماند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ اولیا علی‌بیگی در خصوص آخرین وضعیت بررسی کمیته‌های دستمزد در نقاط مختلف کشور برای تعیین هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری، اظهار کرد: بررسی این کمیته‌ها تا پایان بهمن ادامه دارد.

وی ادامه داد: دستاورد این کمیته‌ها در نهایت به کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تقدیم می‌شود تا با کار کارشناسی و تلفیق بررسی‌ها، در نهایت برای هزینه خانوار کارگری در سراسر کشور تصمیم واحدی اتخاذ شود.

رییس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خاطرنشان کرد: البته تایید می‌کنیم که به این روش نقد وارد است و هزینه خانوار کارگری چهار نفری در نقاط مختلف کشور یکسان نیست، اما اگر برای شهرستان‌های مختلف کشور رقم‌های متفاوت در نظر گرفته شود در نهایت مهاجرت‌های بی‌رویه را خواهیم داشت.

به گفته این مسئول، شاخص دیگری که علاوه بر هزینه خانوار در تعیین دستمزد کارگران لحاظ می‌شود، نرخ تورم است که البته نرخ تورمی که توسط مرکز آمار ارائه می‌شود، با واقعیت جامعه و بازار تفاوت دارد.

علی‌بیگی با بیان اینکه خوشبختانه سال گذشته برای اولین بار افزایش دستمزد کارگران بیشتر از نرخ تورم بود، یادآوری کرد: امیدواریم امسال هم این اتفاق دوباره تکرار شود.

وی افزود: در نهایت جمع بندی همه این موارد در اسفند مشخص می‌شود و در دهه آخر اسفند در خصوص دستمزد سال ۹۵ کارگران تصمیم‌گیری می‌شود.

علی‌بیگی معتقد است، افزایش دستمزد کارگران باید بر اساس واقعیات جامعه و هزینه‌های زندگی تعیین شود تا تدبیر و امید در دل کارگران زنده شود.

رییس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه امسال شرایط ویژه‌تری به نام پسابرجام و برداشته شدن تحریم‌ها را نیز داریم، گفت: امیدواریم کارگران از رونق اقتصادی که سال آینده در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود بی‌نصیب نمانند و سفره این قشر خالی نماند.

وی افزود: این امر نیازمند تصمیم منطقی و منصفانه نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان نیز هست.

 

ایسنا

    نظرات