الزام پیمانکاران به صدور ضمانت‌نامه ۱۰ ساله کیفیت ساختمان/ مکلف‌شدن بازرسان ساخت به حضور تمام وقت بر پروژه‌های ساختمانی

الزام پیمانکاران به صدور ضمانت‌نامه ۱۰ ساله کیفیت ساختمان/ مکلف‌شدن بازرسان ساخت به حضور تمام وقت بر پروژه‌های ساختمانی

http://www.bananews.ir/مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به این‌که تمامی ظرفیت‌های نظام مهندسی در متن پیش‌نویس آئین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان استفاده شده است گفت: دادن ضمانت‌نامه ۱۰ ساله از سوی پیمانکاران کل و مکلف کردن بازرسان ساخت به حضور تمام وقت بر کار ساخت‌و‌ساز دو تغییر اساسی در متن پیش‌نویس است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir محسن بهرام‌غفاری درباره پیش‌نویس آئین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات‌ملی ساختمان که چندی است از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه شده و برای نهایی شدن در معرض نقد مهندسان برای تغییرات احتمالی و تصویب قرار گرفته است گفت: آیین‌نامه نظارت بر کنترل ساختمان دو تغییر اساسی کرده است. نخست آنکه پیمانکار کل همیشه باید در کارگاه حضور داشته باشد و برای ساختمانی که می‌سازد ضمانت‌نامه ۱۰ ساله ارایه دهد و همچنین نظارت باید تبدیل به بازرسی ساخت در پایگاه‌ها شود. بدین‌معنا بازرسی ساخت از زمان تصویب آئین‌نامه نظام اداری، به عنوان یک شغل ثابت، دائمی و تمام وقت محسوب می‌شود و بازرسان باید تمام‌وقت بر کار ساخت و ساز نظارت داشته باشند.

رئیس کمیته بازنگری آئین نامه نظام اداری کنترل ساختمان در پاسخ به این پرسش فرایند جدید تا چه حد در کاهش تخلفات ساختمانی تاثیرگذار خواهد بود؟ گفت: تغییرات در نظرگرفته شده تا میزان قابل توجهی موجب کاهش تخلفات ساختمانی خواهد شد زیرا دادن ضمانت‌نامه ۱۰ ساله و حضور تمام وقت بازرسان ساخت و ساز در محل موردی است که در متن پیش‌نویس بر آن تاکید ویژه‌ای شده است.

مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه آیین‌نامه دو موضوع ساخت و کنترل بر ساخت را مورد تاکید قرار داده است ادامه داد: پیش‌نویس پیشنهادی وضعیت موجود را از نظر وظایف تعیین شده نسبت به وضع موجود بهتر کرده، علاوه بر آنکه نظارت بر ساخت و ساز را نیز سامان داده است. بنابراین از این پس، ناظران باید آیین کار کنترل کار طراحی و بازرسی ساخت را رعایت کنند و دیگر نمی‌توانند بر اساس میل شخصی مانند آنچه که تا امروز بوده ساخت‌و‌ساز کنند. همچنین بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای مهندسان ضمانتی برای ساخت اصولی و حرفه‌ای بناها خواهد بود.

رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با اعلام اینکه تا ۸۰ درصد اشتراک نظر در متن پیش‌نویس بین مهندسان ایجاد شده است گفت: پیشنهاداتی از سوی جامعه مهندسان برای تغییرات در متن پیش نویس ارایه و مقرر شد تا کمیته‌ای به ریاست معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و با حضور مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای، بنده و بخشی از صاحبنظران تشکیل شود و پیشنهادات احتمالی مورد بررسی قرار گیرد تا پس از ‌آن تغییرات لازم انجام شود.

بهرام‌غفاری با اشاره به اینکه متن پیش نویس سه ماه پیش آماده شد و بر همان اساس نیز برای نظرخواهی عمومی از ذی نفعان و جامعه حرفه‌ای بر روی پرتال وزارت راه و شهرسازی برای جمع آوری نظرات قرار گرفت گفت: قرار دادن متن پیش‌نویس برای نظرخواهی با چند هدف دنبال شد. نخست آنکه ذی‌نفعان فرصت اظهار نظر داشته باشند و همچنین نخبگان، کارشناسان و متخصصان امر ساخت و ساز و مهندسان که بیش از ۳۰۰ هزار عضو در کشور دارند و بزرگترین سازمان در کشور به شمار می‌روند بتوانند نظرات خود را راجع به تغییرات در آیین نامه ارایه کنند.

وی تاکید کرد: اگرچه آئین‌نامه وظایف بیشتری به شهرداری‌ها می‌دهد و در قبالش پاسخگویی آن سازمان را نیز مدنظر قرار داده است بخشی از منتقدان پیش‌نویس آئین‌نامه، نگران هستند تا این وظایف بطور کامل توسط شهرداری‌ها تمکین نشود در حالیکه تا حد لزوم این مسئله و تمهیداتش نیز در متن پیش نویس در نظر گرفته شده است.

بهرام‌غفاری در پایان گفت: آئین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان به هیچ وجه پتانسیل‌های نظام مهندسی را نادیده نگرفته است و از تمامی ظرفیت‌های آن استفاده می‌کند.

 

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 

    نظرات