دریاچه ارومیه نباید به نقطه غیرقابل بازگشت برسد

دریاچه ارومیه نباید به نقطه غیرقابل بازگشت برسد

http://www.bananews.ir/رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه احیای دریاچه ارومیه از برنامه‌های مهم دولت تدبیر و امید است، گفت: نباید این دریاچه به نقطه غیر قابل بازگشت برسد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ معصومه ابتکار در جلسه پایش دریاچه ارومیه در دانشگاه تبریز با اشاره به ساخت جاده دریاچه ارومیه اظهار کرد: مراحل اصلاح این جاده هر چه زودتر انجام گیرد تا جریان عبور و گردش آب به هر نحو ممکن اتفاق بیافتد.

وی با تاکید کرد: باید هر چه سریع تر نسبت به بازنگری و اصلاح مهندسی دریاچه ارومیه به نحوی که حداقل تاثیر درگردش آب و رسوب را داشته باشد، انجام گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ضروری است کانون های جدید تهدید ها و آسیب های حاصل از گرد و غبار شناسایی شده و برنامه های تفکیک اجرا شود.

ابتکار با اشاره به برنامه های شناسایی کانون های گرد و غبار از دانشگاه تبریز خواست تا گزارش های خود را در این زمینه در ستاد ملی مبارزه با گرد و غبار ارایه دهند تا در سطح ملی نیز اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه در سطح بین الملل نیز حساسیت ها به دریاچه ارومیه ایجاد شده است، افزود: مشارکت بین المللی برای احیای دریاچه ارومیه در حال انجام است.

ابتکارادامه داد: آثار خشک شدن این دریاچه علاوه بر اهمیت زیست محیطی آن می تواند نقشی در اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و مردم منطقه داشته باشد.

وی تاکید کرد: مدیریت پروژه ها بسیار حساس است و این پایش باید بسیار دقیق و بر اساس برنامه زمان بندی شده پیش رود.

رئیس سازمان حففاظت محیط زیست گفت: میزان همخوانی با اهداف تعیین شده همراه با در نظر گرفتن زمان بسیار مهم است و هر چه قدر تاخیر داشته باشیم، خشک شدن دریاچه استمرار داشته و فعالیت های مخرب ادامه خواهد یافت.

ابتکارخاطر نشان کرد: توسعه اراضی کشاورزی و استفاده از آب زنگ خطری برای خشکی دریاچه ارومیه است و نباید صرفا به برنامه آبیاری تحت فشار توجه شود بلکه فرهنگ و نگرش مردم منطقه بسیار مهم است.

براساس گزارش سایت محیط زیست،وی اضافه کرد: باید آموزش چهره به چهره با روستائیان ادامه یابد تا حساسی و توجه به احیای دریاچه از درون خود مردم و با ایجاد جریان اجتماعی شکل بگیرد و گرنه سیاست های عملی اجرایی تاثیر گذار نخواهد بود.

 

ایسنا

    نظرات