تولید نوعی نانو کامپوزیت برای تصفیه پساب فاضلابهای شهری

تولید نوعی نانو کامپوزیت برای تصفیه پساب فاضلابهای شهری

www.BanaNews.irپژوهشگران دانشگاه بین المللی امام خمینی با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی ایرانی با تولید نوعی کامپوزیت توانستند روشی را برای تصفیه فاضلابهای شهری برای مصارف کشاورزی ارائه دهند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهندس محمدحسن ایمانیه مجری طرح با بیان اینکه افزودن برخی از فلزات و یا اکسیدهای فلزی، موجب تغییر در برخی خواص فوتوکاتالیستی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم می شود، افزود: یکی از این تغییرات نزدیک شدن طول موج جذب نانو دی اکسید تیتانیوم از فرابنفش به مرئی است.

وی با اشاره به پروژه اجرا شده در این زمینه اظهار داشت: در این طرح تحقیقاتی شرایط ساخت نانوذرات دی ‌اکسید تیتانیوم با ابعاد ۵۰ نانومتر به روش سل-ژل، در شرایط اسیدی و بازی ارزیابی شد و پس از آن نانو کامپوزیتهای دی اکسید تیتانیوم نقره، آهن و روی ساخته شدند و پس از ارزیابی ها نتایج قابل توجهی به دست آمد.

به گزارش بنانیوز به نقل از مهر، ایمانیه با تاکید بر اینکه بررسیها حاکی از آن است که نانوکامپوزیت نقره، بهترین بازده تخریب فوتوکاتالیستی رودامین (نوعی رنگ سمی) را در بین نمونه های تولید شده، دارد، خاطر نشان کرد: علاوه بر این موفق به کاهش دمای تبلور آناتاز و روتایل نانوکامپوزیت ها نسبت به نانو دی اکسید تیتانیوم خالص شدیم که در این بین بیشترین کاهش دمای تبلور آناتاز، متعلق به نانوکامپوزیت روی و بیشترین کاهش دمای تبلور روتایل، متعلق به نانوکامپوزیت نقره است.

مجری طرح با اشاره به کاربردهای این نانو کامپوزیت ها، یاداور شد: از نتایج این پژوهش می توان در پروژه تصفیه پساب فاضلابهای شهری برای مصارف کشاورزی استفاده کرد که در حال حاضر در مقیاس نیمه صنعتی در پژوهشکده‌ مهندسی سازمان فضایی ایران به سفارش کمیته نانوفناوری وزرات جهاد کشاورزی استفاده می شود.

این پژوهش در دانشگاه بین المللی امام خمینی با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی اجرایی شد.

 

    نظرات