تدوین مقررات ملی هوانوردی/ راه اندازی کلوپهای هوانوردی در کشور

تدوین مقررات ملی هوانوردی/ راه اندازی کلوپهای هوانوردی در کشور

www.BanaNews.irمعاون امور صنایع و تحقیقات وزارت دفاع از تدوین مقررات ملی هوانوردی در کشور خبر داد و گفت: تدوین کد ملی که پیش نویس آن نیز تهیه شده است و همچنین راه اندازی کلوپهای هوانوردی موجب ارتقای تراز هوانوردی در کشور می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهندس محمد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در حال حاضر در دنیا از ۳ کد هوانوردی استفاده می شود که شامل مقررات هوانوردی آمریکا، مقررات هوانوردی اروپا و مقررات هوانوردی کشورهای مشترک المنافع است.

وی با اشاره به توانایی کشور در حوزه هوانوردی، اظهار داشت: ایران به عنوان کشوری پهناور و شاخص در حوزه هوانوردی، لازم است دارای یک کد ملی باشد که در این راستا اقدام به تدوین مقررات هوایی با عنوان "Iran Aviations Regulations "شده است.

معاون امور صنایع و تحقیقات وزارت دفاع ادامه داد: در این راستا اقدام به تهیه پیش نویس کد ملی هوانوردی شد و متعاقب آن نیز از سازمان هواپیمایی کشور خواسته شد تا این مقررات هوانوردی را به تصویب هیئت دولت برساند تا از این پس از کد ملی در حوزه هوانوردی استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه کد ملی موجب ارتقای تراز هوانوردی کشور می شود، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر رئیس جمهور بر عمومی شدن هوانوردی در کشور تاکید دارد از این رو با حمایت هایی که صورت گرفت زمینه های تولید هواپیماهای سبک و فوق سبک در کشور فراهم شده است.

اسلامی، با بیان اینکه عمومی شدن هوانوردی در زندگی شهروندان نیاز به مقررات خاص دارد، یاداور شد: علاوه بر این نیاز است تا کلوپهای هوانوردی و مراکز آموزشی هوانوردی در کشور راه اندازی شود این آموزشها در کنار نظام مقررات هوانوردی در کشور باعث می شود که مردم با حداکثر ایمنی و کارایی از هوانوردی در مسافتهای کوتاه و یا به عنوان ورزش استفاده کنند.

 

 

    نظرات