فابریتزیو لیپوره به زودی در ایران

فابریتزیو لیپوره به زودی در ایران

فابریتزیو لیپوره (Fabrizio Lepore) معمار ایتالیائی فارغ التحصیل هاروارد به زودی برای تدریس یک دوره فشرده طراحی داخلی به ایران می آید.www.bananews.ir

لیپوره ۴۵ ساله قرار است در قالب دوره آکادمی داموس ایتالیا به ایران سفر کند.وی از مالکان دفتر C+ farinaro lepore architetti associati است.

برگزاری دوره های مشترک معماری با موسسات غیر ایرانی این روزها با استقبال علاقه مندان ایرانی مواجه می شود.

منبع:آرونا

    نظرات