افزایش پیک مصرف و تحمیل هزینه میلیاردی به صنعت برق

افزایش پیک مصرف و تحمیل هزینه میلیاردی به صنعت برق

http://www.bananews.ir/میزان افزایش پیک مصرف برق در مقایسه با روز گذشته به میزان ۷۴۰ مگاوات بود که با احتساب هزینه های کلی برای تولید هر مگاوات برق ۳ میلیارد تومان می‌توان گفت روز سه شنبه رقمی معادل ۲ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان هزینه بیشتر به صنعت برق کشور تحمیل شد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ براساس آمار رسمی مورد تایید وزارت نیرو روز سه‌شنبه مصرف پیک برق دوباره به مرز ۵۰ هزار مگاوات برگشت و رکورد ۵۰ هزار و ۹۰ مگاوات را ثبت کرد.

همچنین پیک مصرف برق در همین زمان در مقایسه با سال قبل که رقمی معادل ۴۸ هزار و ۹۲۴ مگاوات گزارش شده، حدوداً یک هزار و ۱۶۶ مگاوات افزایش داشته است.

علاوه بر این در این روز کل مبادلات برق یک هزار ۹۶۴ مگاوات بوده که یک هزار و ۳۳۰ مگاوات آن صادر و ۶۳۴ مگاوات وارد شده است.

ذخیره نیروگاهی در این روز معادل یک هزار و ۲۸۶ مگاوات گزارش شد که در مقایسه با مدت مشابه دیروز ۳۴۴ مگاوات افزایش نشان می‌دهد.

 

ایسنا

    نظرات