تقویم آموزشی فصل تابستان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

تقویم آموزشی فصل تابستان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

http://www.bananews.ir/بنانیوز-مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دوره های آموزشی را به شرح ذیل برگزار می کند.

تقویم آموزشی فصل تابستان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۹۵

برگزاری دوره های ارتقای شغل و تخصصی در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دوره آموزشی تخصصی قیر و درجه بندی عملکرد PG بخش قیر و آسفالت ۱۳ مرداد از ساعت ۸ الی ۱۶

دوره آموزشی حمل و نقل چند وجهی بخش حمل و نقل- بخش لجستیک و مدیریت سیستم ها ۱۸ مرداد از ساعت ۸ الی ۱۶

نشست تخصصی الگوی کاهش خطرپذیری شهری بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری ۱۹ مرداد از ساعت ۸ الی ۱۵

سمینار تعیین طول عمر لوله و اتصالات پلیمری بخش تاسیسات مکانیکی و الکتریکی  ۲۰ مرداد از ساعت ۸ الی ۱۶

برگزاری دوره های ارتقای پایه نظام مهندسی در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

۱- مصالح و فناوری های نوین ساخت (عمران-نظارت ۳ به ۲) تاریخ ۱۶و ۱۷ مرداد از ساعت ۱۳ الی ۲۱

۲- تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله تاریخ ۱۸ الی ۲۰ مرداد از ساعت ۱۳ الی ۲۱

۳- قالب بندی و قالب برداری تاریخ ۲۴ و ۲۵ مرداد از ساعت ۱۳ الی ۲۱

۴- معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان تاریخ ۲۵ و ۲۶ مرداد از ساعت ۱۳ الی ۲۱

دوره های آموزشی ورود به حرفه صلاحیت اجرا(پایه۳) نظام مهندسی –عمران و معماری

۱- نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان ۴مرداد از ساعت ۱۳ الی ۲۱

۲- نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان ۵مرداد از ساعت ۱۲ الی ۲۰

۳- نکات اجرایی سازه های فولادی و نکات اجرایی سازه های بتن مسلح ۱۱ و ۱۲ مرداد از ساعت ۱۲ الی ۲۰

۴- آشنایی با شرح وظایف پیمانکار و مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی ۳۰ و ۳۱ مرداد از ساعت ۱۰ الی ۱۸

برگزاری دوره های ارتقای شغلی و تخصصی در محل استان

۱- اپراتوری کارخانجات آسفالت، استان مازندران ۶مرداد

    نظرات