تاخیر ۴۸ درصد پروازهای فرودگاه مهرآباد

تاخیر ۴۸ درصد پروازهای فرودگاه مهرآباد

http://www.bananews.ir/آمار تاخیر پروازهای ۱۴شرکت هواپیمایی کشور از مبدا فرودگاه مهرآباد در تیرماه سال ۹۵ نشان می‌دهد که ۴۸ درصد پروازها با تاخیر انجام شده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir گزارش پروازهای انجام شده از مبدا فرودگاه مهرآباد نشان می‌دهد که در تیرماه مجموعا ۵ هزار و ۶۷۱ پرواز توسط شرکت های هواپیمایی از فرودگاه مهرآباد انجام شده که ۲ هزار و ۷۲۲ پرواز (۴۸ درصد) با تاخیر و ۲ هزار و۹۴۹ پرواز (۵۲ درصد) به موقع صورت گرفته است.

شرکت هواپیمایی آسمان باانجام ۸۹۱ پرواز در تیرماه سالجاری بیشترین تعداد پرواز را به خود اختصاص داده است که ازاین تعداد، ۴۱۴ پرواز یعنی حدود ۴۶ درصد از پروازها به موقع و ۴۷۷ پرواز یعنی رقمی معادل ۵۴ درصد تاخیر داشته است. سهم این خط هوایی از کلیه پروازهای صورت گرفته از مبدا فرودگاه مهرآباد، ۱۶ درصد است که تعداد پروازهای به موقع آسمان از کل پروازها ۱۴ درصد بوده و ۱۸ درصد از تاخیرها نیز مربوط به این شرکت هواپیمایی است.

پس ازشرکت هواپیمایی آسمان، شرکت هواپیمایی ماهان در رتبه بعدی از نظر حجم پرواز قراردارد، این شرکت در تیرماه، ۷۷۹ پرواز داشته که ۵۳۹ پرواز یعنی رقمی معادل ۶۹ درصد پروازها به موقع و ۲۴۰ پرواز یعنی ۳۱ درصد پروازها با تاخیر همراه بوده است.

اما درمیان ۱۴ شرکت هواپیمایی، از نظر حجم پروازها پس از آسمان و ماهان ایر، شرکت های هواپیمایی ایران ایر(۷۰۷)، آتا ایر(۵۸۰)، زاگرس(۵۴۸)، قشم ایر(۴۹۸)، کاسپین(۴۵۳)، کیش ایر(۳۳۳)، ایر تور(۳۰۴)، تابان(۲۰۸)، معراج(۱۶۰) و نفت(۱۲۱) قراردارند، انتهای لیست حجم پروازها نیز مربوط به شرکت های هواپیمایی اترک و پویاایر است که رقم۷۹ و ۱۰ پرواز را به خود اختصاص داده اند، از ۷۹ پرواز صورت گرفته در شرکت هواپیمایی اترک، ۵۵ پرواز یعنی حدود ۷۰ درصد ازپروازها به موقع و ۲۴ پرواز معادل ۳۰ درصد پروازها تاخیر داشته است.

خط هوایی پویا ایر نیز که با ۱۰ پرواز در پایین ترین نقطه جدول حجم پروازها در تیرماه قراردارد، ۷ پرواز به موقع و ۳ پرواز همراه با تاخیر داشته است.

گفتنی است درمیان ۱۴ شرکت هواپیمایی که از مبدا فرودگاه مهرآباد در تیرماه ۹۵ پرواز داشته اند پویا ایر، اترک و ماهان درصدر حجم پروازهای به موقع و ایر تور، ایران ایر و آتا ایر بیشترین تعداد تاخیرها را داشته اند.

 

مهر

    نظرات