بیشترین افت جریان‌های سطحی در کدام حوضه آبریز است؟

بیشترین افت جریان‌های سطحی در کدام حوضه آبریز است؟

http://www.bananews.ir/بیشترین افت جریان‌های سطحی آب در حوضه‌های آبریز اصلی کشور همانند سال آبی گذشته مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق بوده که در مقایسه با میانگین بلندمدت با کاهش ۷۹ درصدی روبرو است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir حجم جریان‌های سطحی آب در حوضه‌های آبریز اصلی کشور برای هفته سوم سال آبی ۹۶ - ۹۵ بیانگر رشد ۴۴ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است، این در حالی است که در مقایسه با میانگین بلندمدت حجم جریان‌های سطحی آب همچنان با کاهش مواجه بوده و تا پایان هفته سوم به منفی ۳۲ درصد رسید.

بیشترین حجم جریان‌های سطحی آب در هفته سوم مهرماه مربوط به حوضه آبریز خلیج فارس با ۳۳ میلیون و ۵۵۹ هزار مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است.

همچنین کمترین حجم جریان‌های سطحی آب نیز مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق با ۳۰۷ هزار مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد رشد داشته، این در حالی است که این حوضه آبریز در مقایسه با میانگین بلندمدت با کاهش قابل توجه ۷۹ درصدی حجم جریان‌های سطحی آب روبرو است.

گزارش‌ها حاکی از این است که بیشترین و کمترین میزان افزایش حجم جریان‌های سطحی نسبت به سال گذشته و میانگین بلندمدت همانند هفته دوم مهرماه مربوط به حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ۱۳۳ درصد افزایش و پنج درصد کاهش بوده است.

گفتنی است، کل جریان‌های سطحی آب در کشور تا پایان هفته سوم مهرماه برابر با ۵۹ میلیون و ۱۱۲ هزار مترمکعب بوده است.

 

ایسنا

    نظرات