متروی فرودگاه امام خمینی(ره) تا پایان سال به بهره برداری می رسد

متروی فرودگاه امام خمینی(ره) تا پایان سال به بهره برداری می رسد

http://www.bananews.ir/مدیر عامل شرکت مترو تهران اعلام کرد: ایستگاه فرودگاه امام خمینی (ره) در صورت تحقق منابع مالی تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ هابیل درویشی با تشریح وضعیت خط مترو تهران -پرند گفت : خط متروی فرودگاه امام خمینی بخشی از خط تهران- پرند و از خطوط اقماری محسوب می شود . این خط از جنوب تهران (خط یک مترو تهران از ایستگاه شاهد ) آغاز می شود و بعد از طی ۴ کیلومتر به ایستگاه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب می رسد و سپس با طی ۲۷ کیلومتر به فرودگاه بین المللی امام خمینی متصل می شود و نهایتا بعد از ۱۸ کیلومتر دیگر به شهر پرند می رسد.

وی با اشاره به اینکه طراحی و ساخت این خط به صورت همزمان انجام شده است، گفت :عملیات اجرایی این خط در سه فاز بهره برداری هدف گذاری شده است . فازنخست این پروژه از ایستگاه شاهد تا نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب است که در اوایل سال ۹۵ به بهره برداری رسید و پذیرای مردم در نمایشگاه کتاب بود. فاز دوم حد فاصل شهر آفتاب تا فرودگاه بین المللی امام خمینی است که طی ماههای آینده کارهای ساختمانی ، مسیر و ابنیه آن به اتمام خواهد رسید و با تکمیل تامین و نصب تجهیزات اواخر امسال به بهره برداری و مسافرگیری خواهد رسید. در صورت تامین بودجه و اعتبارات لازم، فاز سوم این طرح نیز که از فرودگاه امام خمینی تا شهر پرند است در سال آینده قابل بهره برداری خواهد بود .

وی با اشاره به اینکه ایستگاه فرودگاه امام خمینی از زیباترین ایستگاهها ی مترو خواهد بود گفت : پیش بینی شده که ایستگاه شماره دو فرودگاه همزمان با توسعه فرودگاه و ساخت شهر فرودگاهی امام خمینی احداث و به بهره برداری خواهد رسید .

مدیر عامل متروی تهران با تاکید بر اینکه ۵ ایستگاه در این خط در نظر گرفته شده است ،گفت : این خط شامل ایستگاه شهرآفتاب ، ایستگاه واوان (هنوز آماده بهره برداری نیست و در سال ۹۶ مسافرگیری خواهد کرد) ، ایستگاه شماره یک و دو فرودگاه امام خمینی و نهایتا ایستگاه شهر پرند است وکلا حدود ۵۰ کیلومتر طول دارد.

براساس گزارش تهران سما، درویش با اشاره به اینکه سرفاصله زمانی حرکت قطارها در این خط در آینده حدود ۶ دقیقه در اوچ پیک طراحی شده است ،گفت : این خط قادر خواهد بود ۱۳۰۲۰ نفر در ساعت و در هر جهت جابجا کند. سرعت قطارها در این خط در حدود ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود که با ورود ناوگان مخصوص فرودگاه این سرعت محقق خواهد شد.

 

ایسنا

    نظرات