تصویب تبصره ۲۴ برنامه ششم ناقض حقوق کارمندان و کارگران

تصویب تبصره ۲۴ برنامه ششم ناقض حقوق کارمندان و کارگران

http://www.bananews.ir/رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است تصویب تبصره ۲۴ و بندهای آن خیانت و اجحاف بزرگی در حق جامعه کارگری و کارمندی است و مجلس باید جلوی تصویب آن را بگیرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ غلامرضا عباسی اظهار کرد: متاسفانه علیرغم تاکید و هشدار جامعه کارگری نسبت به اثرات تصویب تبصره ۲۴ برنامه ششم و بندهای آن دولت آن بدون در نظر گرفتن منافع جامعه کارگری و کارمندی و با خودداری از حذف این تبصره آن را به مجلس ارسال کرد.

وی با بیان اینکه کارگران و کارمندان مخالف تبصره ۲۴ هستند، تاکید کرد: آیا مجلس می‌تواند مشاغل سخت و زیان آور و نیروهای کاری که به واسطه آن فرسوده شده‌اند نادیده بگیرد؟ سهم کارگران معدن، کارگران کوره پزخانه و کارگرانی که به نوعی درگیر کارهای سخت و زیان آور هستند از بازنشستگی پیش از موعد چیست؟

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: بسیاری از بانوان در کارهای سخت و زیان آور دچار فرسودگی جسمی می‌شوند و این تبصره مانع از بازنشستگی پیش از موعد آنها می‌شود تا بدون بهره‌مندی از مزایای بازنشستگیف آتیه خود را با بیماری‌های ناشی از کار سخت سپری کنند.

او با بیان اینکه نمی‌توانیم به دلیل بدهی دولت به تامین اجتماعی و به بهانه نداشتن منابع مالی جلوی اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد را بگیریم،‌ افزود: در حال حاضر دو سال پایانی فعالیت کارگران به عنوان معیار و مبنای حقوق بازنشستگی لحاظ می شود و این قانون سالهای سال است که اجرا شده است ولی اینکه به یکباره پیشنهاد بدهند پنج سال پایانی سن بازنشستگی مبنای پرداخت مستمری باشد اجحاف و ظلم بزرگی در حق کارگران است و حقوق دوران بازنشستگی آنها را به شدت کاهش می‌دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کارگران قشر زحمتکش جامعه هستند و باید از حقوق قانونی برخوردار شوند نه آنکه با ایجاد محدودیت آنها را از حقوق حقه خود محروم کنیم.

 

ایسنا

    نظرات