آمارهای حیرت آور آبی در ایران

آمارهای حیرت آور آبی در ایران

حجم آب‌های تجدیدپذیر در ایران ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سال بوده که به علت تغییر اقلیم و همچنین الگوهای نامناسب مصرف آب، حدود ۲۵ درصد کاهش یافته به طوری که در برآوردهای صورت گرفته بر اساس میانگین سال‌های اخیر، حجم آب تجدیدپذیر در ایران به حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ ایران در بین ۱۸۰ کشور دنیا از لحاظ برخورداری از منابع آب در رتبه ۵۰ قرار گرفته و در بین این کشورها از لحاظ سرانه منابع آب در جایگاه ۱۱۲ دنیا قرار دارد. سرانه منابع آب در ایران در سال ۱۳۹۰، حدود ۱۷۰۴ مترمکعب بوده در حالی که سرانه منابع آب در دنیا و کشورهای پردرآمد به ترتیب ۳.۶ و ۶.۶۵ برابر ایران است.

عمده تخصیص آب ایران در بخش کشاورزی است، چراکه به ازای هر مترمکعب آب در کشور، ۰.۹ کیلوگرم محصول کشاورزی تولید می شود. اما در جهان به ازای هر مترمکعب آب ۲ تا ۲.۵ کیلوگرم محصول تولید می شود.

این موضوعات در حالیست که از دیدگاه مصرف کنندگان آب کشاورزی، میزان مصرف به این بخش تقریبا ۰.۶ مقدار اعلام شده است و علت این اختلاف را می توان در عدم پایش میزان آب تحویل داده شده سر مزرعه و تلفات آب از منابع تنظیم تا مبادی توزیع جست وجو کرد.

در خصوص میزان تلفات آب در کشور می توان گفت که  ۲۵ میلیون مترمکعب از آب‌ها در خاک نفوذ می‌کنند، ۶۸ میلیون مترمکعب جریان سطحی و ۲۷۵ میلیون مترمکعب میزان تبخیر سالانه است.

در استان تهران نیز سرانه تجدیدپذیر آب ۲۱۵ متر مکعب در سال است و ۶۰ درصد جمعیت تهران تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار گرفته اند که این رقم برای استان تهران ۴۲ درصد است اما پیش بینی می شود که  با بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرهای مختلف استان تهران، این رقم افزایش چشم‌گیری داشته باشد.

ایسنا

    نظرات