برگزاری سلسله نشست‌های بررسی حادثه ساختمان پلاسکو

برگزاری سلسله نشست‌های بررسی حادثه ساختمان پلاسکو

سلسله نشست های تخصصی با حضور اعضای تخصصی از هیات ویژه ریاست جمهوری برای بررسی حادثه ساختمان پلاسکودر تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه تربیت مدرس  در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می‌شود.

در نشست اول از سلسله نشست‌های ساختمان پلاسکو که تحت‌عنوان بررسی از نظر مسائل سازه و ایمنی در برابر آتش است، سعید بختیاری و مهندس جمالی‌آشتیانی به بررسی علل حادثه از جنبه‌های اصول و مقررات ایمین در برابر آتش و مدل‌سازی حریق می‌پردازند.

همچنین، شاپور طاحونی، سهیل مجیدزمانی، رسول میرقادری و علی‌اکبر کوچک‌آقا، تحلیلی از جنب سازه‌ای و ریزش پیش رونده ساختمان ارایه خواهند کرد.

نظرات