مشاهده گزارش ها و گردش فرآیندها در پروژه های پیمانکاری و ساختمانی

مشاهده گزارش ها و گردش فرآیندها در پروژه های پیمانکاری و ساختمانی

شرکت های پیمانکاری و ساختمانی همواره نیاز به ابزاری برای مشاهده گزارش های آنی از وضعیت های مالی، پروژه ها و مشاهده گردش فرآیندها دارند. به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir نرم افزار حسابداری کاوش با آنالیز دقیق نیازهای شرکت های پیمانکاری و ساختمانی ابزارهای قدرتمند و هوشمند در زمینه مشاهده گزارش های آنی و گردش فرآیندها در اختیار شما قرار می دهد. در این مقاله برخی از ابزارها و امکانات جدیدی که نرم افزار حسابداری پیمانکاریدر اختیار شما قرار می دهد را معرفی می نماییم:
 • مشاهده گردش چکهای وصولی، برداشتی، برگشتی، واگذار شده، ابطال شده و...
 • تهیه گزارش گردش حسابها از کارفرمایان، پیمانکاران، شرکا، کارمندان، کارگران، تنخواه گردانها، خریداران و... به ازای هر پروژه
 • تهیه گزارش از گردش صندوق، حسابهای بانکی، تنخواه و... به ازای پروژه های مختلف
 • تهیه گزارش از ریز هزینه های انجام شده در هر پروژه به تفکیک و ارائه صورت هزینه به کارفرما
 • تهیه گزارش از فازهای مختلف پروژه ها
 • امکان تهیه گزارش گردش حسابهای مربوط به کارمندان، پیمانکاران، شرکا، کارفرمایان، تنخواه گردانها، کارگران، خریداران و... در هر پروژه
 • تهیه گزارش از چکهای ابطال شده، برگشتی، پرداختی و دریافتی در هر پروژه
 • مشاهده گزارش دفتر روزنامه
 • مشاهده گزارش دفتر کل
 • مشاهده گزارش ترازنامه
 • مشاهده گزارش گیری از عملکرد کاربران
 • مشاهده خروجی اکسل از گزارشات مختلف
مشاهده تمامی امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری و ساختمانی کاوش

نظرات