۷۰ درصد فاضلاب شهر تهران تصفیه نمی‌شود

۷۰ درصد فاضلاب شهر تهران تصفیه نمی‌شود

رییس اداره محیط زیست شهر تهران با بیان اینکه ۷۰ درصد فاضلاب شهر تهران تصفیه نمی‌شود گفت: آب‌های زیرزمینی و سدهای اطراف تهران پاسخگوی نیاز آبی شهر نیست.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir محمدحسین بازگیر، با اشاره به اینکه براساس طرح جامع فاضلاب تهران قرار بود برای سرانه ۱۱ میلیون نفر در شهر تهران و مجموعه اطراف آن شبکه‌گذاری فاضلاب انجام شود، گفت: طبق این طرح قرار بود ۲۲ مدول تصفیه خانه ساخته شود، که هر کدام از این مدولها، فاضلاب ۵۰۰ هزار نفر را تصفیه کند. وی ادامه داد: در حال حاضر از این ۲۲ مدول، تنها ۶ مدول در تصفیه خانه جنوب تهران راه‌اندازی شده است و یکی دو مورد تصفیه خانه‌های دیگری هستند مانند تصفیه خانه شهرک غرب و زرگنده که حجم کوچکی دارند. بازگیر ضمن اظهار اینکه ۷۰ درصد فاضلاب شهر تهران تصفیه نمی‌شود بیان کرد: مجموع تصفیه خانه‌های شهر تهران تنها ۳۰ درصد از فاضلابهای تولیدی این شهر را تصفیه می‌کنند. رییس اداره محیط زیست شهر تهران افزود: در شهر تهران نزدیک به ۶۰ درصد شبکه فاضلاب ایجاد شده است اما تعداد  زیادی از این شبکه‌های فاضلاب، تصفیه خانه ندارند. بازگیر در پایان با تاکید بر اینکه ایجاد تصفیه خانه شبکه‌های فاضلاب باید در اولویت برنامه‌های شهری قرار گیرد گفت: درحال حاضر آب های جاری و سدهای پنج گانه اطراف تهران به تنهایی پاسخگوی نیاز آبی شهر نیست و لازم است که سایر منابع آبی خود را مدیریت کنیم.  
ایسنا

نظرات