ویلاسازی در مازندران موجب بورس بازی زمین شد

ویلاسازی در مازندران موجب بورس بازی زمین شد

وزیر راه و شهرسازی گفت: در استان مازندران توجه به ظرفیت های گردشگری از طریق ایجاد هتل‌ها می‌شد وضعیت اشتغال منطقه را ارتقای داد اما رویکرد ویلاسازی بورس بازی زمین را موجب شد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ عباس آخوندی در بیست و نهمین جلسه ستاد ملی باز آفرینی شهری که به بررسی گزارش عملکرد شهرداری ها و همچنین اداره کل راه و شهرسازی اختصاص داشت اقدامات بهسازی و بازآفرینی شهری شهر آمل را مورد تقدیر قرار داد و اظهار کرد: باز آفرینی شهری بهترین سیاست حوزه شهری در ۳۵ سال اخیر است.

وی افزود: ستاد ملی باز آفرینی شهری با توانمند سازی مردم راه ارتقای زندگی مردم را در شهرها را اجرایی و پیگیری می کند.

آخوندی با اشاره به اینکه ستاد باز آفرینی می تواند در بحث تعادل عرضه و تقاضای مسکن تاثیر گذار باشد گفت: با توجه به نرخ پایین رشد جمعیت کشور طبق آمار رسمی سال ۱۳۹۵ اوضاع سکونتگاه های غیر رسمی در کشور رو به بهبود خواهد بود.

وی ادامه داد: ستاد بازآفرینی با توجه به آمار جمعیتی موجود نقش ارزنده در ارتقای کیفیت زندگی در سکونتگاه های غیر رسمی دارد و در این راستا عملکرد خوبی تاکنون در بیشتر استان ها و شهر ها مشاهده می‌شود.

وی با انتقاد از رویه ویلاسازی ها در شمال کشور به ویژه استان مازندران طی ۱۰ سال گذشته تصریح کرد: در استان مازندران توجه به ظرفیت های گردشگری از طریق ایجاد  هتل ها می شد وضعیت اشتغال منطقه را ارتقای داد اما رویکرد ویلاسازی بورس بازی زمین را موجب شد.

آخوندی با تاکید بر اینکه بنادر مازندران نیز نیاز به باز آفرینی دارند خاطر نشان کرد: بنادر در مازندران که حالت باربری دارند باید برای ظرفیت گردشگری دیده شوند و توجه به این زیر ساخت سهم بسیار بالایی در تغییر رویکرد بازآفرینی شهری خواهد داشت.

وی  ساماندهی رودخانه ها و موضوعات جذب توریست را  جزء اقدامات موثر باز آفرینی دانست و افزود: متاسفانه بیشتر گردشگران فقط از طبیعت مازندران استفاده می کنند در حالی که مازندران با توجه به تمدنی که دارد باید به آن پرداخت و از طریق تغییر رویکرد، توریست را وارد فضای تاریخی و فرهنگی مازندران کرد.

بنا بر این گزارش، در این جلسه عملکرد و تجربیات  شهرداری آمل در حوزه باز آفرینی و بهسازی با تاکید بر مرمت بازار آمل، حفظ هویت تاریخی و فرهنگی، احیای بافت فرسوده و توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی ارائه شد.

ایسنا

نظرات