اداره تعاون کرج: پیگیر شهرک ابریشم هستیم

اداره تعاون کرج: پیگیر شهرک ابریشم هستیم

www.BanaNews.irبنانیوز- اداره تعاون کرج در پاسخ به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، مبنی بر وضعیت شهرک ابریشم پاسخی را  ارسال نموده است  که به شرح ذیل است:

احتراما عطف به گزارش مورخه ۸۹/۱۲/۲۵ آن روزنامه با موضوع «ابریشم به دنبال متقاضیان مسکن مهر» جوابیه این اداره کل به شرح ذیل ارسال می‌شود:

موضوع جانمایی یکی از مهم‌ترین موضوعات این گزارش مطرح گردیده است. با توجه به اینکه این موضوع تاکنون به طور رسمی از سوی هیچ دستگاهی به تایید نرسیده است، طی مصوبه شورای تامین مسکن البرز در مورخه ۸۹/۱۱/۲۵ مقرر گردید جانمایی شهرک توسط سازمان مسکن و شهرسازی و این اداره کل و استانداری البرز در اسرع وقت بررسی و جهت اقدام، نتیجه به شورای مسکن اعلام شود.

این اداره کل در راستای این مصوبه و درخواست رسمی سازمان مسکن و شهرسازی در مورخه ۸۹/۱۱/۲۱اقدام به دعوت از تمامی تعاونی‌های ذی‌نفع در مورخه ۸۹/۱۲/۱۹ کردند و پس از طرح موضوع جانمایی انجام شده جهت حاضرین نسبت به تایید جانمایی انجام شده اخذ نظر گردید.

شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی شهرک ابریشم (نگارنده نامه) به دلیل خانوادگی بودن اعضای این شرکت و عدم عضویت تعاونی‌های ذی‌نفع این پروژه در ترکیب هیات مدیره شرکت مذکور از وجاهت کافی جهت ارائه خدمات به این پروژه برخوردار نبوده، لذا این اداره کل بر این مبنا اقدام به تشکیل یک اتحادیه منسجم متشکل از اعضای تعاونی‌های ذی‌نفع در پروژه نموده و مراتب ثبت این اتحادیه از سوی اداره کل در دست اقدام می‌باشد.

پرداخت هزینه صورت وضعیت تعاونی‌ها به انبوه‌سازان با توجه به تایید چگونگی جانمایی اعضا در پروژه از مورخه ۸۹/۱۲/۲۳ پیگیری شده و صورت وضعیت‌های ارسالی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به اداره کل تعاون استان تهران جهت پرداخت در حال اقدام می‌باشد.

 

 

    نظرات