افزایش دمای جهانی تهدیدی جدی برای ثبات و پایداری پوشش گیاهیِ مراتع در نواحی مرتفع

افزایش دمای جهانی تهدیدی جدی برای ثبات و پایداری پوشش گیاهیِ مراتع در نواحی مرتفع

کارشناسان محیط زیست در یک مطالعه جدید هشدار دادند که افزایش دمای جهانی تهدیدی جدی برای ثبات و پایداری پوشش گیاهیِ مراتع در نواحی مرتفع است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ کارشناسان علوم زیست محیطی چین و ایالات متحده در مطالعات مشترکی در این خصوص تاکید کردند: گرمای جهانی می‌تواند تاثیر سوء روی مراتع و علف‌زارهای فلات تبت داشته باشد.

فلات تبت فلاتی گسترده و بلند در آسیای خاوری است که بیشتر نواحی خودگردان تبت و استان چینگهای در چین و منطقه‌ای در کشمیر را در بر می‌گیرد.

بر اساس این مطالعه افزایش دما همچنین می‌تواند توانایی کشاورزان و گله‌داران را در نگهداری از حیوانات اهلی و دام‌ها که برای ادامه حیات به آنها نیازمند هستند تهدید کند و در عین حال به اکولوژی منطقه‌ای که در آن جریان‌های مهم رودخانه‌ای وجود دارد، آسیب و فشار وارد کند.

این کارشناسان متذکر شدند: کاهش ثبات و پایداری در محیط زیست این منطقه می‌تواند به این مفهوم باشد که اکوسیستم مراتع و پوشش گیاهی نواحی مرتفع نمی‌تواند علوفه کافی برای دام و احشام گله‌داران محلی فراهم کند و در عین حال نیز پیامدهای منفی در تنظیم شرایط جوی و حفظ آب دارد.

به گزارش شینهوا، جزئیات بیشتر این مطالعه در مجله «نیچر کامیونیکیشن» منتشر شده است.

ایسنا

نظرات