سازه قدیمی بدست آمده در زیر خیابان قیام یزد چه بود؟

سازه قدیمی بدست آمده در زیر خیابان قیام یزد چه بود؟

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد درباره قطعه نمایان شده در زیر خیابان قیام، گفت: براساس نظر کارشناس باستان شناسی اداره کل شواهد تاریخی دال بر آب‌انبار یا قنات بودن آن دیده نشده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir«ساشا ریاحی مقدم» در این باره تصریح کرد: بازدید و بررسی بعمل آمده نشان می‌دهد که ساختار قدیمی موجود، آب انبار تاریخی یا بخشی از مسیر قنات یا سازه ای وابسته به آب نبوده و به نظر می‌رسد مربوط به فضاهای مرتبط با تاسیسات شهری است که زمان خیابان‌کشی بدون استفاده بوده است. وی خاطرنشان کرد: ابعاد حدودی این سازه قدیمی هفت متر طول و عرض دو متر در عمق حدود دو متر بوده که آب موجود در آن نیز به احتمال خیلی زیاد از شکستن لوله آب در عملیات عمرانی خیابان ایجاد شده است . این مقام مسئول در پایان نیز خاطرنشان کرد: این سازه در مسیر خیابان قیام، دومین مورد از وجود این نوع ساختار بوده که تاکنون شناسایی و هویدا شده است.
  ایسنا

نظرات