«انتقال دولت به شهرهای‌جدید» در بایگانی

«انتقال دولت به شهرهای‌جدید» در بایگانی

www.bananews.irپیشنهادی که ۳ ماه پیش وزارت مسکن برای خلوت‌سازی تهران مطرح کرد، ظاهرا در بایگانی دولت قرار گرفته و قرار است در زمانی مناسب کار کارشناسی بلند‌مدت روی آن انجام شود.

این وزارتخانه اعلام آمادگی کرده بود برای انتقال بخشی از دولت شامل تعدادی سازمان و مراکز آموزشی و دانشگاه از تهران، حاضر است در قسمت‌های مناسب شهرهای جدید پرند، هشتگرد و پردیس زمین و امکانات استقرار را خارج از نوبت ارائه دهد. اما معاون وزیر مسکن در امور شهرهای جدید روز گذشته با بیان اینکه از این پیشنهاد استقبال نشده، به دنیای‌اقتصاد گفت: به‌رغم آنکه این طرح حاصل ساعت‌‌ها کار مطالعاتی کارشناسان بوده و روی نحوه استقرار دستگاه‌ها در شهرهای جدید ظرفیت‌سنجی‌های تکنیکی انجام‌ شده، اما مسوولان فعلا از طرح استقبال نکرده‌اند.

نورصالحی همچنین تصریح کرد: انتقال بخشی از دولت به شهرهای جدید از یک‌سو می‌تواند باعث انتقال دائمی تعداد قابل توجهی از ساکنان فعلی پایتخت شود و از سوی دیگر امکان سکونت در واحدهای مسکونی‌مهر در حال ساخت در این شهرها را افزایش می‌دهد.

این معاون وزیر مسکن در این باره تاکید کرد: ضعف‌های موجود در خدمات زیربنایی و روبنایی شهرهای جدید متعلق به استان تهران با ورود دستگاه‌های دولتی به سرعت قابل رفع خواهد بود و این شهرها از حالت خوابگاهی فعلی خارج خواهند شد. بنابراین این انتقال هم باعث تحقق هدف دولت در سبک‌سازی تهران می‌شود و هم به برنامه‌های وزارت مسکن در این شهرها کمک می‌کند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید همچنین گفت: پیشنهاد انتقال بخشی از دولت به شهرهای جدید فعلا انعکاسی در بدنه دولت نداشته اما وظیفه وزارت مسکن بود که طرح پیشنهادی خود را مطرح و به مجموعه دولت ارائه کند.

وی در عین حال فرجام احتمالی این پیشنهاد کارشناسی و قابل تحقق را هم‌ردیف سایر طرح‌های مشابه نظیر انتقال پایتخت به سمنان عنوان کرد و افزود: مراجع تصمیم‌گیرنده درباره جمعیت مازاد تهران باید این طرح را مورد رسیدگی قرار دهند تا ماهیت شهرهایی نظیر پرند، هشتگرد و پردیس که هر کدام با کاربری‌های خاص خود بوجود آمده‌اند، شکل واقعی خود را پیدا کند.

به گزارش دنیا‌ی‌اقتصاد در طرح جامع شهر جدید پردیس در شرق تهران آمده است، این شهر باید کاربرد آموزشی و دانشگاهی داشته باشد. همچنین برای هشتگرد نیز تاکید شده مراکز صنعتی و تولیدی در این منطقه متمرکز شوند. پرند نیز امکان استقرار چند وزارتخانه را دارد.

 

    نظرات