سازمان مدیریت بحران و تدوین سند جامع مدیریت بحران شهر تهران

سازمان مدیریت بحران و تدوین سند جامع مدیریت بحران شهر تهران

بنانیوز-سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران امروز میزبان تعداد زیادی از دست‌اندرکاران و دغدغه‌مندان حوزه ایمنی و مدیریت شرایط اضطراری و مدیریت بحران برای تدوین سند جامع مدیریت بحران شهر تهران بود. حرکتی فرخنده از ابعاد مختلف ولی حساس و بااهمیت آغاز شده و باتوجه به اجرای اولین تجربه سیاست درهای باز از طرح فراخوان و جلب مشارکت متخصصین برای این موضوع لازم است از تکرار تجربه‌های قبلی پرهیز شود. انتظار می‌رود این فعالیت که از ابتدا کار خود را بر مبنای داوطلبانه و مشارکت‌پذیری همه دغدغه‌مندان آغاز کرده است تا پایان و حصول نتیجه اینچنین به کار خود ادامه دهد و مشارکت واقعی همه دغدغه‌مندان و دست‌اندرکاران این فرآیند را براساس جایگاه حقیقی آنها و بر پایه دانش و تجربه موثق و نه جایگاه‌های علمی و عناوین سازمانی به صورت یکسان و اثربخش داشته باشیم. مهمتر از حفظ روند مشارکتی و تعامل مثبت با همه نظرات و افراد، عدم تکرار تجربه‌های قبلی در واگذاری انحصاری و پیمانکاری تولید این سند به برخی از افراد و شرکتهای کپی‌کار است. شاید نام‌هایی بزرگ در مسیر و در متن این سند مطرح باشند ولی باید این کار را فراتر از گردآوری مستندات، نظریات، تولید یک سند و صدها مقاله و هزاران سخنرانی تعریف کرد. امروز به اندازه کافی در شهرداری و دانشگاه‌ها و مراکز دولتی مستندات و مقالات و گزارشات هست ولی مشکل امروز ما نبود برنامه اقدام و عمل است. علاوه بر سند راهبردی در مدیریت برای پاسخ به این نیاز سند تاکتیکی را برای اجرای درست اسناد بالادستی و تحقق و هدایت پروژه‌های عملیاتی تهیه می‌کنند. امیدوارم محصول این مشارکت جمعی کار و اقدام باشد نه فقط سند و گزارش. صبح امروز خبر درگذشت استفان_هاوکینگ کیهان‌شناس مشهور منتشر شد. از او نقل شده است که: من فقط یک بچه‌ام که بزرگ نشده و هنوز می‌پرسم "چرا" و چطور" و البته گاهی هم به جواب می رسم. از این مرد یادگرفتم که برای نوشتن هر مطلب و سندی باید مسائل مربوطه را به درستی شناخت و برای رفع آنها سوالاتی درست طرح کرد. امیدوارم دست‌اندرکاران تولید سند_جامع_مدیریت_بحران_شهر_تهران به جای تکرار مطالب کتاب‌ها و مقالات و یا انتقاد و فرافکنی کاستی‌های مدیریتی به طرح سوالات درست اهتمام ورزند تا براساس فرمایش ریاست سازمان_پیشگیری_و_مدیریت_بحران_شهر_تهران بتوانیم تا پایان سال ۹۷ شاهد نهایی و عملیاتی شدن این کار باشیم. ۲۳ اسفند ۹۷ #حسام_الدین_نراقی #انجمن_امداد_ایرانیان

نظرات