نقش شهروندان دغدغه‌مند، فعالان اجتماعی و متخصصین پس از سوانح چیست؟

نقش شهروندان دغدغه‌مند، فعالان اجتماعی و متخصصین پس از سوانح چیست؟

پنج ماه از زمین لرزه ازگله گذشت و هنوز نیروهای غیربومی زیادی هستند که پس از حضور و یا ارتباط در منطقه و ارائه شماره تماس خود در مناطق آسیب‌دیده روزانه درخواستها و پیامهای مختلف را دریافت می‌کنند. هرروز خبرهای زیادی از کمبودها و نیازها واصل می‌شود گاهی خبرهای خوب ولی بیشتر خبرهای ناخوشایند و دردآور، پیگیری وضعیت بیماران سخت درمان و افراد دارای معلولیت و سالمندان و دریافت وام و بازسازی و ... این داستان روزانه بخشی از مرتبطان با مردم آسیب‌دیده است. سوال و دغدغه مهم این است که چه باید کرد؟ فکر میکنم و پیشنهاد می‌دهم که علاج این مشکل فقط و فقط در اطلاع رسانی صحیح و مستند مسائل باشد. هر یک از ما در اطراف خود حتما تعدادی از مسئولین و مقامات سازمانهای دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی را می‌شناسیم. اگر تک تک ما خبرهای دریافتی را بعد از راستی‌آزمایی و اطمینان از صحت و پالایش آن دراختیار افراد مسئول و یا نیروی درست آن قرار دهیم حداقل کار را برای حمایت از آسیب دیدگان در سوانح انجام داده‌ایم. به امید روزهای بهتر و شنیدن اخبار امیدوارکننده از مناطق آسیب‌دیده.   حسام الدین نراقی انجمن امداد ایرانیان

نظرات