بودجه پیشنهادی سال ۹۷ بررسی شد

بودجه پیشنهادی سال ۹۷ بررسی شد

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در محل شورای مرکزی با حضور فرج الله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ، اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی ، روسای استانها و مشاوران شورای مرکزی برگزارشد .بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ و تراز مالی سال ۱۳۹۶ همچنین بررسی نظام نامه کمیسیون ها و گروه های تخصصی شورای مرکزی از مباحث مطرح شده در این جلسه است .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات