نظام نامه هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان های سراسر کشور

انتخاب اعضای هیئت اجرایی هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی استان چهارمحال وبختیاری
نظام نامه هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان های سراسر کشور از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی برای اجرا ابلاغ گردید.

نظام نامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی که برگرفته از مفاد قانون نظام مهندسی مصوب سال ۱۳۷۴ است، با هدف برگزاری هر چه مطلوب تر هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان است . .
اعضای هیئت اجرایی هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی استان به شرح ذیل معرفی می گردند:
آقای مهندس سیامک قائد امینی رئیس
آقای مهندس یداله احمد زاده نائب رئیس
آقای مهندس رامین برجیان منشی
آقای مهندس احمد رئیسی عضو
آقای مهندس سیاوش صادقی عضو


اعضای هیات اجرایی منتخب برگزاری انتخابات زیر نظر دستگاه نظارت استان است و کلیه اقدامات و تشریفات مرتبط با هشتمین دوره انتخابات را بر اساس ضوابط قانونی یاد شده پیگیری می نماید .

اعضای هیات نظارت در انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان :
آقای مهندس داریوش حسینی رئیس دستگاه نظارت
خانم مهندس صغری محمد علیزاده عضو دستگاه نظارت
آقای مهندس مجید نیکخو عضو دستگاه نظارت
آقای مهندس مظاهر یوسفی عضو دستگاه نظارت
آقای مهندس حبیب ا... افخمی عضو دستگاه نظارت
ضمناً آقای مهندس مجید نیکخو بعنوان رابط هیات هیات نظارت معرفی می گردد .
: شرایط نامزدها، زمان ثبت نام، و سایر برنامه های تشریفات هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان   بر حسب برنامه زمان بندی ابلاغی متعاقبا از سوی دبیرخانه هیات اجرائی انتخابات به طریق مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.

دریافت نظامنامه

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری یک انجمن در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات