جلسه بررسی نحوه توسعه روستاهای واقع در حاشیه شهرهای بزرگ با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری...

جلسه بررسی نحوه توسعه روستاهای واقع در حاشیه شهرهای بزرگ با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری...

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات