آگهی دعوت از داوطلبان نامزدی عضویت در هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و نظامنامه

آگهی دعوت از داوطلبان نامزدی عضویت در هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و نظامنامه

نظر به اینکه هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را از ساعت ۸ الی ۱۶ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ در محل اداره کل راه وشهرسازی استان واقع در خیابان رئیسعلی دلواری برگزار خواهد نمود، لذا بدینوسیله از کلیه علاقمندان حائزشرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در یکی از رشته های اصلی: معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک که واجد شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی آن به شرح زیر بوده و علاقمند به عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند، دعوت می شود با در دست داشتن:

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر یک انجمن در شهر بوشهر می باشد

   نظرات