اطلاعیه شماره ۱ هیات اجرایی هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

اطلاعیه شماره ۱ هیات اجرایی هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

اطلاعیه شماره ۱ هیات اجرایی هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

فرم های مربوط به درخواست عضویت در هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره

Forme-Darkhaste-Namzadi.pdf ( تعداد دانلود: ۲۶) [۲۸۴.۱۵ کیلوبایت]

Forme-Khod-Ezhari.pdf ( تعداد دانلود: ۲۳) [۵۰.۸۲ کیلوبایت]

Forme-Sodoure-Adame-Taaroze-Manafea.pdf ( تعداد دانلود: ۲۸) [۱۴۶.۲۸ کیلوبایت]

Forme-Sodoure-Gavahi-Ozviat-P۳.pdf ( تعداد دانلود: ۲۵) [۳۲.۷ کیلوبایت]

آگهی دعوت از داوطلبان نامزدی عضویت در هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
نظر به اینکه هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل ، انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را از ساعت ۹ الی ۱۷ روز پنج شنبه مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۷ در محل های زیر:
شهرستانهای :اردبیل ، پارس آباد ،خلخال ،گرمی ،مشگین شهر،بیله سوار
برگزار خواهد نمود،لذا بدین وسیله از کلیه داوطلبان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی ،تاسیسات برقی ،شهرسازی ، ترافیک ، نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۵۸ و ۵۹ آئین نامه اجرایی آن بشرح زیر بوده و علاقه مند به عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند دعوت می شود با در دست داشتن:
۱)اصل و تصویر مصدق پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی.
۲)اصل و تصویر مصدق کارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
۳)اصل و تصویر مصدق مدارک کلیه مقاطع تحصیلی در رشته اصلی (مبنای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی)
۴)اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه.
۵)اصل و تصویر مصدق کارت ملی.
۶)شش قطعه عکس ۴*۳
۷)تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان ، اعضای شورای انتظامی کارکنان سازمان استان اعم از دفتر مرکزی یا دفاتر نمایندگی تحت هر عنوان و سایر کارکنان
۸)گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
۹)گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاه های مورد تایید هیات اجرائی و دستگاه نظارت استان
۱۰) فایل اسکن شده کلیه مدارک فوق در فرمت Jpg تهیه و در یک حلقه CD .

ازتاریخ ۶/۴/۹۷ الی ۲۱/۴/۹۷ به محل هیات اجرایی انتخابات واقع در اردبیل- نبش خیابان ایرانی جم – پشت بیمارستان امام خمینی ( ره)– ساختمان پزشکان اردبیل – طبقه اول– واحد ۴۵ در وقت اداری مراجعه و ثبت نام نمایند.
بدیهی است ،مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و به درخواست های ناقص یا درخواست هائی که پس از اتمام مدت مذکور و درخواست هایی که داوطلب عضویت در هیئت مدیره دارای مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروه هایی است که اعضای آن کمتر از ۷ نفر موضوع تبصره ۱ ماده ۶۱ می باشد ، ترتیب اثر داده نمی شود و ثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی ساختمان می باشند.

هیات اجرایی هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات