سمینار آموزشی تفسیر وتوضیح آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

سمینار آموزشی تفسیر وتوضیح آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

سمینار آموزشی تفسیر وتوضیح آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

در این سمینار مسعود حسین زاده اصل، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز به بررسی و توضیح نکات اصلی و کلیدی مطرح در مبحث ۲۸۰۰ ساختمان پرداخت و در پایان این سمینار جزوه آموزشی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.

فایل مربوط به سمینار آموزشی تفسیر وتوضیح آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

جزوه دکتر مسعود حسین زاده اصل

۲۸۰۰-ardabil.pdf ( تعداد دانلود: ۴) [۳.۸۷ مگابایت]

سمینار آموزشی تفسیر وتوضیح آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات