انعقاد تفاهم نامه آموزشی

انعقاد تفاهم نامه آموزشی
به منظور برقراری ارتباط سازمان یافته،توسعه روابط و بهره گیری از ظرفیت های علمی،تحقیقاتی، پژوهشی، مشاوره ای و بهره گیری از امکانات بالقوه و بالفعل جهت افزایش کارایی و اثربخشی تحقیقات علمی-پژوهشی تفاهم نامه مشترکی بین دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در تاریخ هفتم تیر ماه جاری منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان و به نقل از مهندس مهردوست معاون پذیرش، آموزش و پژوهش سازمان، این تفاهم نامه با هدف همکاری متقابل در زمینه های آموزشی-پژوهشی و اجرایی نمودن موضوعات با اولویت بندی سازمان در دستور کار قرار گرفت.

مهندس مهردوست گفت: از موضوعات مهم مطرح شده در این  تفاهم نامه می توان به شناسایی توانمندی های دانشگاه و سازمان در جهت توسعه و گسترش همکاری های مشترک، مشارکت در اجرای طرح ها و برنامه های توسعه شهری و سایر برنامه های مشترک متناسب با ظرفیت طرفین،مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی-کاربردی، بومی سازی و یا انتقال تکنولوژی های مرتبط با نیازهای طرفین، تبادل دانش و تجربیات در قالب طرح های پژوهشی و دعوت از متخصصین طرفین، همکاری در برگزاری مشترک همایش ها، کارگاه ها سمینارها و دوره های آموزشی، حمایت طرح های تحقیقاتی و پروژه های دانشجویی، بهره مند شدن طرفین از امکانات مشترک یکدیگر ازقبیل توان فکری، تجربی، پژوهشی، آزمایشگاهی کارگاهی، کتابخانه، ارتباطات بین المللی، فضای فیزیکی، فضای تحقیقاتی و مشارکت در توسعه و فناوری و ایجاد نوآوری در بسترهای موجود و مشترک نام برد.

در این جلسه مهندس فریدون بهلول نایب رئیس سازمان دوره های بازآموزی را برای مهندسان سازمان بسیار موثر و مفید ارزیابی و لازمه بروزرسانی دانش آنان را گذراندن دوره های آموزشی کاربردی-عملیاتی دانست.

وی با تاکید بر برگزاری دوره های آموزش به صورت کارگاهی نیاز دانش آموختگان امروز را پیوند بین دانش آکادمیک و آموزش های اجرایی خواند.

مهندس بهلول با پیشنهاد بازنگری محتوای آموزشی خواستار بروز رسانی علوم محتوای درسی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت پودمانی مطابق با نیاز بازار صنعت شد.

لازم به ذکر است در این جلسه دکتر ابراهیم دانشی فر معاونت پژوهشی دانشگاه امام رضا(ع)، دکتر قدیر صیاحی مدیر گروه هنر و معماری اسلامی دانشگاه امام رضا (ع)، دکتر هوشمند عضو هیئت علمی برق دانشگاه امام رضا(ع) و مهندس فریدون بهلول نایب رئیس، مهندس محمدرضا مهردوست معاونت پذیرش، آموزش و پژوهش و دکتر هادی خاتمی مدیر پژوهش سازمان حضور داشتند.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات