اطلاعیه/الزام طراحی نقشه ها مطابق ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله(استاندارد ۲۸۰۰)

اطلاعیه/الزام طراحی نقشه ها مطابق ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله(استاندارد ۲۸۰۰)

قابل توجه اعضای محترم سازمان؛
احتراما به اطلاع کلیه اعضای دارای صلاحیت طراحی سازه اعم از حقیقی و حقوقی می رساند:
در کلیه نقشه های محاسباتی می بایست، طراحی بر اساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان و آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله(استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ۴) انجام پذیرفته و این موضوع باید در نقشه های سازه از سوی طراح درج گردد.
بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق، متخلفین جهت رسیدگی به تخلفات، از سوی سازمان به شورای انتظامی معرفی خواهند شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات