جلسه مشترک کمیسیون فرهنگی-اجتماعی و پایش اخلاق حرفه‌ای برگزار شد

جلسه مشترک کمیسیون فرهنگی-اجتماعی و پایش اخلاق حرفه‌ای برگزار شد«مسعود راویان» عضو کمیسیون فرهنگی-اجتماعی واخلاق حرفه‌ای شورای مرکزی درباره جلسه مشترک کمیسیون فرهنگی-اجتماعی و پایش اخلاق حرفه‌ای و کارگروه‌های ترویج و پایش اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام مهندسی استان‌ها گفت: شرحی از عملکرد ۸ساله دبیرخانه اخلاق حرفه‌ای در استان قم ارائه شد.
در ادامه، نمایندگان سازمان نظام مهندسی حاضر در جلسه به شرح فعالیت کارگروه‌های ترویج و پایش اخلاق حرفه‌ای در استان‌هایشان پرداختند و پیشنهادات خود به کمیسیون را ارائه کردند.
راویان در پایان گفت: هم‌چنین اعضای کمیسیون درباره مفاد قطعنامه پایانی اجلاس بیست‌ویکم موافقت‌هایی شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات