ثبت نام برای نامزدی عضویت در هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

ثبت نام برای نامزدی عضویت در هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

ثبت نام برای نامزدی عضویت در هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان از روز ۹۷/۴/۱۲ لغایت ۹۷/۴/۲۷ در محل دبیرخانه هیات اجرایی واقع در سمنان - بلوار معلم شرقی - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان مطابق اسناد و مدارک مورد نیاز ذیل صورت می پذیرد.

۱- درخواست ثبت نام برای نامزدی عضویت

(دانلود فایل صفحه ۱ - فایل صفحه ۲ - فایل صفحه ۳ )

۲- تعهدنامه عدم تعارض منافع ( دانلود فایل )

۳- نامه رئیس سازمان به هیات اجرایی ( دانلود فایل )

۴- فرم خوداظهاری ( دانلود فایل )

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان یک انجمن در شهر سمنان می باشد

    نظرات