اطلاعیه: قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

اطلاعیه: قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

«اطلاعیه»

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در سال جاری برگزار خواهد شد و لذا ترتیبات مربوط در زمان قانونی آغاز شده است.

ار آنجا که در این راستا آگاهی اعضای محترم سازمان از روند برگزاری انتخابات براساس موازین قانونی آن در جهت ایجاد اطمینان بیشتر و آمادگی لازم برای شرکت گسترده در انتخابات مفید خواهد بود، لذا موارد مربوط را به شرح زیر به اطلاع کلیه اعضای سازمان استان می رساند:

۱-با اجرای ماده ۶۲ آئین نامه ، هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان استان بشرح زیر انتخاب شده اند:

· آقای مهندس عبدالرضا خسروی به عنوان رئیس

· آقای مهندس محمد دمیرچی به عنوان نائب رئیس

· آقای مهندس سیدجعفر موسوی به عنوان عضو

· آقای مهندس محمدصادق تله کو به عنوان عضو

· آقای مهندس پیام طوافی به عنوان عضو

· آقای مهندس محسن یوسفی به عنوان عضو

· آقای مهندس علی سلطانی مقدم به عنوان عضو

۲- به موجب ماده ۶۲ آئین نامه، « وزارت راه و شهرسازی » دستگاه نظارت می باشد و دستگاه نظارت استان در اداره کل راه و شهرسازی تشکیل شده است و

· آقای مهندس تقی رضائی به عنوان رئیس

· آقای حمید شعبانی به عنوان عضو

· آقای مهندس رضا خالقی به عنوان عضو

· آقای مهندس سید سهیل بنی هاشمی به عنوان عضو

· آقای مهندس مرتضی دهقانی سانیج به عنوان عضو

اعضای دستگاه نظارت استان تعیین و معرفی شده اند.

۳- اعلام شرایط عضویت در هیات مدیره، تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی ، تعیین زمان برگزاری انتخابات و سایر مسائل مربوطه متعاقباً از طریق اطلاعیه های« هیات اجرایی انتخابات » اعلام خواهد شد.

در خاتمه امید است که کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با شرکت فعال و گسترده و با رعایت کامل اخلاق حرفه ای در انتخابات، وظیفه سازمانی و رسالت حرفه ای خود را به انجام برسانند.

اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات