بازدید استاندار بوشهر از پروژ کتابخانه عمومی بهمنی

بازدید استاندار بوشهر از پروژ کتابخانه عمومی بهمنی

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی  راه و شهرسازی استان بوشهر، دکتر گراوند و مهندس رستمی مدیرکل راه و شهرسازی  امروز از روند اجرای  پروژه کتابخانه عمومی بهمنی بازدید  و مشکلات آن را نزدیک بررسی و پیگیری نمودند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

    اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات