نگهداری از ۲۰ هزار هکتار از اراضی قابل حفاظت

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی، فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن آذربایجان غربی در این خصوص تصریح کرد: از مجموع ۲۶ هزار هکتار از اراضی ملی در ۱۳ شهرستان استان نزدیک به ۲۰ هزار هکتار از این اراضی قابل حفاظت است.

سرهنگ پورعلی ادامه داد: دو هزار و ۹۵۵ هکتار از این اراضی دولتی واگذار شده است.

وی با بیان اینکه اراضی ملی برابر فرم های ارسالی تحویل مسئولان یگانهای حفاظت گردیده است، گفت: احصای دقیق تصرفی ها  و نقشه دار کردن اراضی با حضور کارشناسان فنی یگان در شهرستانهای تابعه انجام شده است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن آذربایجان غربی افزود: ۲۲ فقره احکام قطعی به متراژ ۶۹ هزار مترمربع و به ارزش ۹۳ میلیاردریال اجرا شده است.

سرهنگ پورعلی یادآور شد: آمار اراضی ملی رفع تصرف فوری به تعداد ۲۵ فقره به مساحت  ۹۳ هزار مترمربع و به ارزش ۵۸ میلیارد ریال است.

وی اظهار کرد: ۳۹ جلسه آموزشی با موضوع های آگاه سازی و آموزش های رعایت حقوق شهروندی و  روشهای نوین صیانت از اراضی ملی برگزار شده است.