جلسه تعیین و تکلیف پروژه ۲۰۰ واحدی کیش اوریناگ و ۱۲۰ واحدی توادن یابان و مهر قائم شیروان پنجشنبه ۱۴ ...

جلسه تعیین و تکلیف پروژه ۲۰۰ واحدی کیش اوریناگ و ۱۲۰ واحدی توادن یابان و مهر قائم شیروان پنجشنبه ۱۴ ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات