اطلاعیه انتخابات

بر اساس بند ت و ث گزینه ۶ از فصل چهارم نظام نامه انتخابات ، اشخاصی که دارای پروانه اشتغال پایه یک که دو سال از صلاحیت مذکور گذشته باشد می توانند در انتخابات هیات مدیره دوره هشتم ثبت نام نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری یک انجمن در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات