جلسه ریاست با مدیران و مسئولین سازمان
  

   جلسه ریاست با مدیران و مسئولین سازمان

جلسه ریاست با مدیران و مسئولین سازمان جلسه ریاست با مدیران و مسئولین سازمان

مورخ ۱۳-۴-۹۷ جلسه ای با حضور مهندس ربانیفرد و تعدادی از مدیران و مسئولین سازمان برگزار گردید .

در این جلسه ریاست سازمان ضمن تاکید مجدد بر تکریم ارباب رجوع، رعایت نظم و انضباط اداری را یکی از مهم ترین عوامل رسیدن به سازمانی سیستم مدار و پویا دانست.

ایشان حفظ شان مهندسان توسط کارکنان سازمان را یادآوری و تعیین تکلیف پرونده های راکد و بازدید دوره ای و منظم از دفاتر نمایندگی شهرستان ها جهت رسیدگی به مشکلات آنان را در اولویت پیش روی مدیران سازمان عنوان نمود.

مهندس ربانیفرد با اعلام اینکه این جلسات به صورت مستمر و هفتگی برگزار خواهد شد از کلیه مسئولین خواست در هر جلسه گزارشی از روند حصول به اهداف فوق الذکر و پیشنهادات خود جهت تسریع در امور را ارایه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات