مسیر زنجان تا رشت ۱۸۰ کیلومتر کوتاهتر می شود.

به گزارش روابط عمومی راه و شهرسازی استان زنجان ، مسعود بیات منش مدیر ساخت وتوسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت :  پروژه راه اصلی بناب – منجیل از سه راهی طارم تا منجیل ۱۰۵ کیلومتر و کریدور مناسبی برای ارتباط منطقه شمالغرب و شمال به شمار می رود که توجیه مناسبی دارد به همین دلیل در حال مذاکره با بخش خصوصی برای ساخت این مسیر هستیم و درآمد جاده منابع این بخش را تامین خواهد کرد.

مدیر ساخت وتوسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: از مسیر ۱۰۵ کیلومتری سه راهی طارم تا منجیل، حدود ۸۶ کیلومتر در این استان و ۱۹ کیلومتر از آن نیز در استان گیلان قرار دارد.

بیات منش با بیان اینکه ۸۶ کیلومتر حوزه استان زنجان به هشت قطعه تقسیم شده است، خاطرنشان کرد: ساخت چهار قطعه آن به پایان رسید و حدفاصل روستای ذاکر تا سرخه دیزج سخت ترین قطعه این مسیر به طول ۳۰ کیلومتر است که ۱۵ کیلومتر آن در دست پیمانکار قرار دارد.

به گفته وی، ۱۵ کیلومتر دیگر مسیر روستای ذاکر تا سرخه دیزج از طریق سرمایه گذار با منابع خود جاده ساخته می شود و منابع آن نیز از محل اخذ عوارض تامین خواهد شد.

مدیر ساخت وتوسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، پیش بینی پایان این پروژه را سه ساله با یکهزار و ۲۰۰میلیارد ریال سرمایه گذاری بیان کرد.

بیات منش خاطرنشان کرد: بر اساس تفاهم منعقد شده ۷۰ درصد از این هزینه توسط پیمانکار و ۳۰ درصد نیز توسط راه وشهرسازی پرداخت می شود که مراحل قانونی خود را طی می کند.

وی یادآوری کرد: با تکمیل کریدور بناب – منجیل، خودروهای سنگین از این مسیر به دلیل صعب العبور بودن تردد نخواهند کرد و مسیر ۳۰۰ کیلومتری زنجان – قزوین – رشت را طی می کنند.

مدیر ساخت وتوسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: با پایان یافتن پروژه بناب - منجیل این مسیر ۳۰۰ کیلومتری به ۱۲۰ کیلومتر کاهش خواهد یافت.

بیات منش تاکید کرد: براساس محاسبات انجام شده با ساخت این جاده و کوتاه شدن مسیر، سالانه ۲۰۰ میلیارد ریال در مصرف سوخت صرفه جویی خواهد شد.

وی اظهارکرد: از محل صرفه جویی سوخت، جاده بناب - منجیل، ۶ ساله سود خود را تامین خواهد کرد.

این مسئول یادآوری کرد: انتظار داریم در این جاده ۱۰ هزار ترافیک جذب و راه شریانی شده با اشباع شدن ترافیک در ۱۰ سال آینده نیز به بزرگراه تبدیل شود.

بیات منش افزود: هرچه ترافیک در جاده های استان زنجان افزایش یابد منافعی را به لحاظ شغل های خدماتی ایجاد می کند.