اطلاعیه شماره۳ هیات اجرایی انتخابات

اطلاعیه شماره۳ هیات اجرایی انتخابات

اطلاعیه شماره۳ هیات اجرایی انتخابات

بدینوسیلهبه اطلاع داوطلبین محترم در انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل می رساندباتوجه به نزدیکی اتمام مهلت قانونی ثبت نام و به منظور تسهیل در امور مربوطه، دفتر هیات اجرایی انتخابات، روز دوشنبه مورخ ۱۸/۴/۹۷ (باوجود تعطیل رسمی) در وقت اداری دایر خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات