تسریع در فرآیند پرداخت حق الزحمه ناظران

تسریع در فرآیند پرداخت حق الزحمه ناظران

.

ناظران محترم

باتوجه به تاخیرات اخیر پیش آمده در پرداخت حق الزحمه ناظران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با در نظرگرفتن تمهیدات و ایجاد مکانیزم جدید در روندصدور اسناد مالی از جمله امضای الکترونیکی مسئولان تایید اسناد مذکور، مدت زمان فرآیند یاده شده را به صورت محسوسی کاهش داده است. امید است در طی روز های آتی تاثیرات اقدام صورت گرفته موجبات رضایت اعضای محترم سازمان را فراهم آورد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یک انجمن در شهر تهران می باشد

    نظرات