جلسه ای با حضور نمایندگان اداره کل معماری و شهرسازی، سازمان آتش نشانی و سازمان نظام مهندسی

جلسه ای با حضور نمایندگان اداره کل معماری و شهرسازی، سازمان آتش نشانی و سازمان نظام مهندسی

.

جلسه ای با حضور نمایندگان اداره کل معماری و شهرسازی، سازمان آتش نشانی و  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در روز دوشنبه مورخ  ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ در محل اداره کل معماری و شهر سازی تهران برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور آقایان دکتر حمید موسوی، مهندس سیاه کمره ای از طرف اداره کل معماری و شهرسازی، مهندس محمود قدیری معاونت محترم پیشگیری و مهندسی کامران عبدولی از طرف سازمان آتش نشانی و مهندسان امیرحسین دزفولیان نماینده هیات رئیسه در کمیته آتش نشانی و سید مهدی زرگر، علی کریمی آنچه، علی اکبر صالح اعضای کمیته آتش نشانی و حمیدرضا خوشدل معاون خدمات مهندسی تشکیل و مواردی به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

 • موانع اجرایی و محدودیت های قانونی در خصوص ارجاع بازرسی آتش نشانی
 • پیشنهاد شروع بازرسی آتش نشانی به صورت پایلوت در منطقه ای از شهر
 • تامین و تخصیص منابع مالی جهت پرداخت حق الزحمه بازرسین
 • دغدغه های مدیریت شهری از دیدگاه اجتماعی در خصوص افزایش هزینه های کارفرمایان و مالکان

 • نحوه صدور تاییدیه نهایی به صورت مشترک توسط سازمان های نظام مهندسی و آتش نشانی شهر تهران
در پایان جلسه مذکور که بیش از ۳ ساعت به طول انجامید مقرر گردید تا در جلسه آتی روش های عملیاتی ارجاع بازرسی و نحوه تخصیص حق الزحمه آن مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد. لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یک انجمن در شهر تهران می باشد

  نظرات