حق عضویت اعضای فاقد پروانه تغییر کرد .

حق عضویت اعضای فاقد پروانه تغییر کرد .حق عضویت اعضای فاقد پروانه تغییر کرد .به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ،در بیست و یکمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی کشور، اعضای هیات عمومی تهران و دیگراستان ها به تغییر میزان حق عضویت اعضای دارای پروانه واعضایی که پروانه ندارند، رای دادند.

طبق این رای گیری از سال ۹۷ اعضای دارای پروانه موظف به پرداخت سالانه ۳۰۰۰۰۰ ریال حق عضویت و اعضایی که پروانه ندارند، موظف به پرداخت سالانه ۷۵۰۰۰ ریال به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خود شدند.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات