اطلاعیه ای درخصوص خدمات آزمایشگاهی کشش میلگرد و تست سولفات صادر شد

اطلاعیه ای درخصوص خدمات آزمایشگاهی کشش میلگرد و تست سولفات صادر شد

اطلاعیه ای از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان درخصوص خدمات آزمایشگاهی کشش میلگرد و تست سولفات صادر شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان یک انجمن در شهر سمنان می باشد

    نظرات